Mässor Våren - Sommaren 2019
4 - 5 maj Blekinge Mat- och trädgårdsmässa i Wämöparken, Karlskrona.
18 - 19 maj Vårmarknad på Wideröra Gård, Vallåkra i Skåne.
25 maj Markaryds Vårmarknad, Småland.
1 juni Broby Marknad, Skåne.
2 juni Vinslövs Byamarknad, Skåne.
6 juni Harlösadagen, Skåne.
8 - 9 juni Skurups Marknad, Skåne.
18 juni Åby Marknad, Klippan - Åby i Skåne.
20 juni Karlskrona Lövmarknad, Blekinge.
28 juni Algutsrums Marknad, Öland.
Dokumentet senast uppdaterat den